VOCATUS
 smíšený pěvecký sbor
 

 
 

Pěvecký sbor Vocatus vznikl v roce 1995 z potřeby několika lidí věnovat se poučeně chrámové, především tzv. staré hudbě. Sbor se v současnosti  schází v Hradišti u Nasavrk a sdružuje zájemce o tuto hudbu z široké oblasti. Založil jej Christian Lorenz z Kolína nad Rýnem, který  působil  1995-1996  v Kroměříži jako vyučující na Církevní konzervatoři. Od r. 1996 je  sbormistrem Vocatu  Tomáš Najbrt, absolvent pražské konzervatoře, který studoval církevní hudbu na Hochschule für Kirchemusik v německém Herfordu. Během jeho činnosti sbor nastudoval více než 100 drobnějších i rozsáhlejších skladeb.             

Repertoár souboru: 

G.F. Händel: Mesiáš (podstatná část oratoria, v češtině), J.S. Bach:  Mše F Dur  (BWV 233),  Mendelssohn - Bartholdy:  kantáta na chorál "Kdo Bohu ve všem oddává" se, Stabat mater od A. Caldary,  Missa a 4voci od Cl.Monteverdiho, Magnificat nebo Surrexit Christus od D. Buxtehudeho, Missa criola A. Ramíréze, motetto Jesu, meine Freude od J.S.Bacha, program sestavený  z díla H. Schütze, písně z českých kancionálů atp.  

Vocatus klade důraz na obsah zpívaného, proto (samozřejmě s výjimkou liturgické latiny)  zpívá většinou česky (překlady z němčiny provádí Bohuslav Vik).

            Sbor vystupuje a capella i s orchestrem  převážně v kostelech s programy duchovní hudby v ČR, několikrát vystoupil se svým programem v Německu (Passau, Marktredwitz, Görlitz). Vocatus trvale spolupracuje s Brněnským ekumenickým sborečkem pod vedením Luboše Rause. Příležitostně sbor spolupracoval s ansámbly a hudebníky věnujícími se staré hudbě, jako např. Michael Pospíšil, Ivana a Richard Šedovi, Jana Janků, Daniela Tomaštíková, soubor Arkádie atp.  

        V roce 2004 Vocatus vydal nahrávku G.F.Händel: Mesiáš (výběr, v českém překladu, orchestr: Arkádie, sólisté: Gražyna Biernot, Lada Soukupová, Vladimír Richter, Marc Niubó), v r. 2006 CD "Zachovej nás při svém slovu" (chorály a Bachova mše F Dur).

Současné obsazení:
Soprán: Jana Cejpová, Dana Dědičová, Anna Junová,  Zuzana Koudelková, Helena Plecháčková,  Eva Skálová, Lenka Šplíchalová, Jitka Vogelová
Alt:   Dagmar Hrubantová, Rut Junová, Rut Kučerová, Kati Salmons
Tenor: Jan Jun,  Pavel Kuře, Petr Lustyk
Bas:  Petr Jun, Miroslav Kadeřávek, Jan Plecháček 
 

Kontakt:
Jan Jun, e-mail: jan.jun@razdva.cz, tel.: 723724694, adresa: U kalicha 1, 796 01 Prostějov
 
Fotografie ZDE.

 
 
Nejbližší koncerty:
 

16.3. (Květná neděle) 2008 - Polička, evangelický kostel (nábřeží Svobody),
F. Mendelssohn-Bartholdy: Kdo Bohu ve všem oddává se,
pašijní hudba (H. Schütz aj.)  28.6. 2008 - Bratislava
J.S. Bach: Mše F Dur (BWV 233) aj.

 
 


 
Napsali o nás...
 
Od doby svého vzniku v roce 1995 soubor Vocatus získal postupně zvláštní postavení mezi českými amatérskými pěveckými sbory. Během této doby nacvičil asi 100 skladeb, které představil na více než 50 koncertech po celé České republice a v zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější a nejzdařilejší projekty patří Stabat mater od Antonia Caldary, Magnificat D. Buxtehudeho, cyklus z díla Heinricha Schütze, Missa criolla od A. Ramíréze a cyklus koncertů s výběrem ze slavného oratoria Mesiáš od G. F. Händela. Tuto skladbu soubor uvedl dokonce v novém českém překladu, který sám připravil. Zároveň je nutno vyzdvihnout, že pod vedením svého uměleckého vedoucího Tomáše Najbrta, soubor usiluje o stylově poučenou interpretaci.
Kromě skutečnosti, že Vocatus dosahuje velmi dobrých uměleckých výsledků, je nutno také zdůraznit význam jeho repertoáru a další specifika. Těžiště repertoáru souboru tvoří chrámová hudba 17. stol. a 18. stol., jeho celkový záběr je však širší a zahrnuje duchovní hudbu od středověku až po současnost. Přestože duchovní hudba představuje páteř celkového kulturního vývoji Evropy a měla vždy v českých zemích silnou tradici, v době tzv. komunistického režimu byly možnosti pěstování této tradice potlačeny na minimální úroveň. Část tohoto dluhu se dnes snaží vyrovnat různé (ovšem ne příliš početné) chrámové sbory, jejichž působnost je však zpravidla úzce svázána s jedinou lokalitou. Vocatus díky svému složení a koncepci své činnosti toto omezení nemá. Vystupuje na nejrůznějších místech a repertoár volí bez ohledu na konfesijní příslušnost či momentální liturgické normy, čímž se samozřejmě umělecký ale i celkově duchovní rozměr repertoáru podstatně obohacuje. Velmi ojedinělé je i složení celého souboru, které sdružuje amatérské zpěváky z celé republiky, což rovněž rozšiřuje jeho celkový kulturní dopad. Ke kvalitě výkonů přispívá i spolupráce s profesionálními sólisty a instrumentálními soubory.

Marc Niubo,
hudebník a hudební kritik, přispěvatel do časopisu Harmonie, přednášející na FF UK Praha
 

V letech 2002 – 2004 jsem byl jako sólista několikrát přizván ke spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Vocatus při provedení oratoria G.F.Händela Mesiáš. Nastudování sborových čísel tohoto rozsáhlého oratoria patří k vrcholným úkolům sborové interpretace. Splnění úkolu podobné náročnosti představuje jakousi prověrku uměleckých, ale také organizačních i manažersko- produkčních schopností širokého realizačního týmu v čele se sbormistrem Tomášem Najbrtem. S T. Najbrtem jsme měl od konce 80. let možnost mnohokrát spolupracovat v několika předních českých souborech věnujících se interpretaci barokní hudební literatury ( Musica antiqua Praha, Ritornello ). Naše pracovní setkání se vždy vyznačovala odborným, historicky poučeným přístupem k pracovním úkolům a tato spolupráce přinášela interpretační výkony reprezentující českou scénu autentické interpretace na domácích i zahraničních pódiích.
Jsem přesvědčen, že sbor Vocatus se sbormistrem Tomáše Najbrtem splňuje všechna kriteria moderního sborového tělesa; výše zmíněná provedení Mesiáše vykazovala standardně se zvyšující interpretační kvalitu, která byla důkazem cílevědomého pracovního nasazení všech zúčastněných. Velký zájem veřejnosti o všechny realizované koncerty napovídá, že koncertní činnost sboru významně obohacuje kulturní atmosféru východočeských regionů.

Doc. Mgr. Vladimír Richter
Akademie staré hudby při Ústavu hudební vědy
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně